Stöd

 

Insamlingsstiftelsen Odd Fellow Sjuhärad

Bidrag har sedan starten givits tilll bland annat:

 

- 2002: Västeråsen, Polenprojekt

- 2003: Smälterydanstalten (Barn till fångar), Läger på Buagården

- 2004: Hässleholmens kolloverksamhet, Borås, Barnhemmet Katleri i

Tallin,Hjälpbehövande barn i Polen

- 2005: Litauenbarnens bästa (Läger på Buagården)

- 2006: Borås Stad ”Framtid Sjöbo”, Primärvården ”Utväg”,

Polenprojektet Wiselka, FUB i Ulricehamn/Tranemo

- 2007: Odenslunds 4H på Hässleholmen, FUB i Borås, Häktet i Borås

- 2008: Föreningen Autism, Tranemo Kommun Barn & Fritid, Jacob 8 år

 

- 2009: Helges orkester och Demensteamet i Ulricehamn

 

- 2010: En behövande 25-årig kvinna och hennes lilla dotter, Sommarläger för döva och

hörselskadade, En 8-årig flickas studieresa till London för ungdomar med grav

utvecklingsstörning med handikapptillägg samt Västergötlands

Handikappidrottsförbund för bidrag till arrangemang av deras Ungdomsspel

 

- 2011: En 25-årig kvinna fick bidrag till dotterns deltagande i en dansskola för barn,

En familj med ansträngd ekonomi fick bidrag till mat via den lokala

livsmedelsaffären, Kvinnojouren i Borås fick hjälp till skyddat boende och till att

starta nytt boende, Barn med Aspergers syndrom och autism samt deras

familjer för lägervistelse, En strokedrabbad kvinna fick bidrag för resa till Skara

Sommarland tillsammans med sin son, Föreningen "Vi som har förlorat ett barn"

fick bidrag för att bekosta en föreläsning, En mor till en liten pojke med multipel-

handikapp erhöll bidrag till en ”anpassad gunga”, Mindre bemedlade personer

stöttades för att kunna åka med på en församlingsresa i Ulricehamn,

Ensamstående mor i Ulricehamn fick resa med sina små pojkar till Liseberg

betald, Frälsningsarmén i Borås sponsrades med ny musikutrustning till sitt

arbete med äldre, Ett spa inom äldrevården i Dalum, Oddbjörnar att dela ut

som tröst till olycksdrabbade barn.

 

-2012 -Familj med ansträngd ekonomi, bidrag till mat via den lokala livsmedelsaffären.

-Ulricehamns ridklubb, bidrag till inköp sadlar, -Tingsholmsgymnasiet, bidrag till

studieresa för ungdomar med utvecklingsstörning. -Mathias Håkanssons stiftelse,

gåva för inköp av presenter till inneliggande barn på Östra sjukhuset. -Mathias

Håkanssons stiftelse, Oddbjörnar. Resebidrag för assistent till en flicka med Doowns

syndrom. -Fonden "Sjuka barns trevnad" på SÄS, bidrag till surfplattor till

inneliggande barn på lasarettet.

-2013 -Fam Brink Ulricehamn, bidrag till frakt av container till Sierra Leone där familjen

bedriver hjälpverksamhet genom egna insamlingar i Ulricehamnsområdet.

-Ryttershov särskilda boende i Ulricehamn, bidrag till högtalaranläggning

 

-2014 -Solrosens äldreboende i Ulricehamn, TV och DVD-spelare. -Drottning Silvias

barnsjukhus, bidrag till inredning stickrum. -Multihandkappad pojke, bidrag till

hjälpmedel. -Svenska kyrkan i Ulricehamn, bussresor till sommarskoj på Nabben.

-Hökerumsgården äldreboende, TV och DVD-spelare. -Familjecentralen i Ulricehamn

trummor att använda vid oppna förskolan. -Invigning av Ulricaparken, sponsrad av

Ulricehamns Energi, sponsring tårtkalas. -Peronstöd till barnfamilj via diakonin i

Ulricehamns kyrka. Personstöd trafikskadad man, via diakonin i Ulricehamns kyrka.

-Dator till dotter vars mor är sjukpensionär. -

 

-2015 -Ulricehamns pastorat, bidrag till ”trafikskadad” man, sedan 2002, som har bott i

ett torp helt utan bekvämligheter som rinnande vatten, inomhustoalett etc. Har

flyttat till ett gammalt hus där det finns moderniteter som han inte tidigare hade.

Bidrag för flyttkostnader och dubbel hyra. -Bidrag till diakonin i Ulricehamns

församling gällande bidrag för hjälp till utsatta familjer. -Bidrag till Ledningsgruppen

för "Besöksverksamhet i Fristad", bedriver hembesök för gamla, sjuka och ensamma.

på ideell basis. -Ensamstående mor med tre barn, bidrag för besök av släktingar i

Finland. -Borås pastorat "Julkasse", mat till behövande inför julhelgen.

-Gåva till Buagården, skänkt i samband med deras 100-årsjubileum.

 

- 2016 -Trebarnsfamilj i fär bidrag, till en I-pod och kläder till barnen.

Ena barnet har diagnosen autism, övriga familjen har stora problem.

-En 50 årig kvinna i Borås som lever på existensminimum ansöker om hjälp med

hyran för två månader. Hon har tidigare skött sin hyra. Har nu hjälp med

skuldsanering. Hotades av vräkning. -Svenska kyrkan i Ulricehamn, bussresor till

sommarskoj på Nabben -Man i Borås får bidrag till en containerleverans

av medicinteknisk material till Kenia. - Stiftelsen Odd Fellow Barnkoloni Buagården,

- FUB Ulricehamn, resa med buss och båt inkluderande julbord. -