Om

 

Insamlingsstiftelsen Odd Fellow Sjuhärad

Stiftelsen startades 2002, med syfte att lämna ekonomisk hjälp till enskilda, organisationer / föreningar och institutioner vars verksamhet grundar sig på Odd Fellows humanitära ideal.

 

Odd Fellows humanitära ideal är:

 

- Besöka de sjuka

- Hjälpa de nödställda

- Begrava de döda

- Uppfostra de föräldralösa