Insamlingar

 

Insamlingsstiftelsen Odd Fellow Sjuhärad

 

Insamlingar

 

 

Bidrag till stiftelsen har hittills bl.a. kommit från:

 

- Odd Fellow-institutionerna i Sjuhärad

- Bidrag från Storlogen

- Riksgolfen 2003

- Försäljning av förbandskuddar

- Bilrallyn

- Reselotterier

- Familjdagar

- Ärtmarscher

- Konst på Odd Fellow

- Odd Fellow Familjedag i Borås 2014

Vill Du lämna ett bidrag till Insamlingsstiftelsen Odd Fellow Sjuhärads välgörande arbete görs det lättast via Stiftelsens Bankgironummer 5668-6736. Tänk på att ange Ditt namn vid inbetalningen om Du inte vill vara anonym. Vill Du att en Odd Fellow- eller Rebeckaloge ska stå som givare anger Du även detta.